facebook googleplus linkedin menu twitter user

  • en
  • nl

Beer, Bitterballen & Investment | ACE |6-12-18

Bij De Investeerdersclub stellen de investeerders zich voor waarna de kennismakende ondernemers mogen kiezen met welke investeerder zij kort in gesprek gaan.

Zes keer per jaar organiseren we een pitchevent direct na de kennsimakingsbijeenkomst. Van de zevenentwintig pitchers in 2018 hebben er zes een investeerder gevonden en zijn er nog twee partijeen met elkaar in gesprek.