facebook googleplus linkedin menu twitter user

  • en
  • nl

Dealmaking dinner | STIMS Media studio’s The Hague | 30 – 11 – 2017

Dit keer waren we in de STIMS Media studio’s in Den Haag, wederom een verrassende locatie.

Deze dealmaking was een bijzondere in verband met de nieuwe plannen voor De Investeerders Club. Om die reden waren ook de oud-leden uitgenodigd. Daardoor waren er een groot aantal aanwezigheden.

Na een uitstekend buffet was er eerst een presentatie als vervolg op de presentatie van het bestuur tijdens de vorige Dealmaking op 31 augustus. Naar aanleiding daarvan was er een werkgroep gevormd om plannen te maken voor de toekomst van De Investeerders Club.

Lodewijk Bloemendaal gaf uitleg over de wijzigingen die met ingang van 2018 zullen worden doorgevoerd. De wijzigingen hebben betrekking op de CT&I’s waarvan de helft worden verplaatst naar het eind van de middag, zodat meer investeerders de gelegenheid hebben daarbij aanwezig te zijn. Verder zal worden gestreefd naar meer bijeenkomsten samen met partner organisaties. De informatie is terug te vinden op de website.

De bedoeling is dat Lodewijk Bloemendaal en Jelle Turkstra de plaats in het bestuur gaan innemen van Martijn Blom en Erwin Koenraads die zullen terugtreden. Ook is een oproep gedaan aan de leden om zich te melden voor nog twee bestuursposities.

 

Daarna was het tijd voor de ondernemers om te pitchen.

Thomas De Jongh van Bolas (www.bolas.nl), een webapp die je leert betrouwbare informatie op Google snel te vinden,

Peter Knol van Bksy (www.getbksy.com), een website om boeken te lenen en uit te lenen, toevoegen, bekijken van je vrienden en kopen.

Jack Simons van VoorEenAnder (www.vooreenander.nl) vertelde over zijn platform met welke sporters geld kunnen inzamelen voor elk door hun gekozen goede doel.

Jordi Bron van Contany (www.contany.nl) Contany is een gerenommeerde speler in de creatie en promotie van content.

Laura Winschoten van De Ondernemersbende (www.ondernemersbende.nl) vertelde over haar platform waar ondernemers ​hun ​diensten kunnen aanbieden aan op productniveau. Dus ​je vindt op dit platform ​geen designer per uur, maar een logo. En geen jurist​,​ maar een aandeelhoudersovereenkomst. ​Kortom, ​ondernemingen die voor elkaar van betekenis kunnen zijn