facebook googleplus linkedin menu twitter user

  • en
  • nl

De Investeerdersclub voor Investeerders

Dealmaking HONKDe Investeerdersclub is een netwerk van actieve investeerders. Plezier staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom ontmoeten wij vaak in een informele sfeer. Jaarlijks worden er volop gelegenheden georganiseerd om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en bij te praten. Alleen zo komen onderling vertrouwen en dus ook (gezamenlijke) deals tot stand!

Met actief bedoelen we dat je actieve interesse toont in onze club, in de ondernemers, je zoveel mogelijk aanwezig bent bij onze evenementen, actief op zoek bent naar een investering en bovendien in staat bent deze te maken.

Mocht je als potentiële investeerder geïnteresseerd zijn in onze club; bel of mail dan gerust om een keer een afspraak te maken. Je kunt in overleg kosteloos een keer aanhaken bij een evenement.

Tel: 06-11950800

Email: aanmelden@deinvesteerdersclub.nl

Programma 2019 (exacte data zijn te vinden in de agenda):

  • 6 Coffee Tea & Investment (ochtenden)
  • 5 CT&I (middagen) gevolgd door Bier Bitterballen & Investment pitch events
  • 1 Bier Bitterballen, & Investments + BBQ (middag en avond)
  • 2 Investors Only (avonden)
  • 5/6 events bij collega clubs (Rockstart, Bid-network, EBAN, Get in the Ring, Venture Cafe, Angels Island enz.)

Programma toegelicht:

Leden hebben allen de primaire behoefte om ondernemers verder te helpen. Daarom biedt De Investeedersclub de kans om met ondernemers in contact te komen die open staan voor een investeerder. De ondernemers komen langs verspreid over 12 Coffee Tea & Investment bijeenkomsten in het jaar. De investeerders helpen daar de ondernemers op weg.

Zes maal per jaar lopen de  CT&I middagen uit in een borrel met matchmaking en een aantal pitches. Bij 1 CT&I middag in de zomer is er een uitgebreide borrel die overloopt in een Investor only bbq.

De investeerders binnen de club helpen elkaar met vragen over hoe het beste te investeren. De Investeerdersclub organiseert 2 Investors Only avonden die nog nader worden ingevuld. Invulling kan zijn; ervaringen uitwisselen investeerders, thema spreker, lekker eten, matchmaking, of, gedurende een korte periode, pitches van ondernemers die daarna weer vertrekken. Een combinatie kan ook.

Hiernaast wordt de investeerder via De Investeerdersclub uitnodigt voor bijeenkomsten van collega clubs, zoals Rockstart, Bid-network, EBAN, Get in the Ring, Venture Cafe, Capital Tour R’dam, Start-up week A’dam, Angels Island, World Startup Factory, Ashoka enz.

Start-up Ecosysteem in Nederland

De Investeerdersclub is één onderdeel in het ecosysteem rond startende bedrijven in Nederland. Halbe & Koenraads heeft dit duidelijk in kaart gebracht met het ‘Startup Infrastructure Diagram‘. Op ieder icoontje is te klikken. De Investeerdersclub valt in de categorie ‘Business Angels’. Een Business Angel investeert, volgens hun onderzoek, gemiddeld 30.000 euro per start-up. Bij de Investeerdersclub ligt het gemiddelde hoger en is dit ongeveer de ondergrens. Daarnaast gaat dat bedrag, door meerdere investeerders te laten investeren, geregeld omhoog.