• en
  • nl

Introductie

De InvesteerdersClub is een netwerk van actieve investeerders. Een actieve investeerder is een investeerder die interesse toont in de andere investeerders, in de ondernemers, zoveel mogelijk aanwezig is bij onze evenementen en op zoek is naar een investering. Het doen van een deal.

Plezier staat bij De InvesteerdersClub hoog in het vaandel. Daarom ontmoeten wij vaak in een informele sfeer op een leuke plek. Jaarlijks worden er volop gelegenheden georganiseerd om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en bij te praten. Door actief te zijn, interesse te hebben en plezier te hebben komt onderling vertrouwen tot stand, door vertrouwen komen weer deals tot stand!

Het is vanzelfsprekend dat de investeerders binnen de club elkaar helpen met vragen over hoe het beste te investeren. Voor de een is het fijn om met meerdere investeerders ergens in te stappen en voor andere investeerder is het juist fijn om op deze manier de wereld van informal investing te ontdekken.

 

Kennismaken

Mocht je als potentiële investeerder geïnteresseerd zijn in onze club; bel (06-11950800) of mail dan gerust om een keer een afspraak te maken. We nodigen je graag een keer uit om aanhaken bij een evenement.

 

Bijeenkomsten

In 2021 organiseren we 8 bijeenkomen, zie onze agenda.

De bijeenkomsten zullen van elkaar verschillen qua invulling; ondernemers ontmoeten, pitches, ervaringen uitwisselen, thema spreker, lekker eten en matchmaking. Een combinatie kan ook. De reguliere bijeenkomsten sluiten we in ieder geval altijd af met een bier en bitterballen borrel. Twee keer per jaar organiseren we een Investor Only bijeenkomst. Een keer in de winter en een in de zomer op het strand. De laatstgenoemde is een uitgebreide borrel die overloopt in een Investor Only Beach BBQ.

 

De ondernemers

Via ons platform komen per jaar ongeveer 250 ondernemers langs voor een intakegesprek. Dat is een uitvoerig gesprek tussen onze organisatie en de ondernemer en in dat gesprek wordt bepaald of De InvesteerdersClub mogelijk iets kan zijn. Op het moment dat dit niet het geval is, wordt de ondernemer doorverwezen naar een voor hem of haar geschiktere financieringsbron. Is de ondernemer mogelijk iets voor De InvesteerdersClub, dan wordt die uitgenodigd voor een 1 op  1 gesprek met een investeerder tijdens een van onze bijeenkomsten. Na een positief 1 op 1 gesprek kan de ondernemer worden uitgenodigd om te pitchen op een van onze borrels.

 

Lidmaatschap

Een investeerder kan alleen uitgenodigd worden om lid te worden van De InvesteerdersClub na een kennismaking en een gesprek met de organisatie. Lidmaatschap is een investering van €695,-  excl. BTW. Leden van de club moeten aan toelatingscriteria voldoen en tekenen een gedragscode waarbij ze normen en waarden van de club onderschrijven.

 

Criteria

De investeerder aangesloten als lid van De InvesteerdersClub investeert omdat hij of zij het leuk vindt (startende) ondernemers te helpen met het realiseren van hun ambities. Een lid van De InvesteerdersClub investeert met geld dat hij of zij niet nodig heeft om van te leven. De investeerder heeft andere inkomstenbronnen om van te leven, zoals renderende beleggingen, eigen onderneming(en) en/of werk.

 

Handboek Informal Investment

Diverse investeerders uit onze club hebben meegeschreven aan het “Handboek Informal Investment”.  Dit handboek is gepubliceerd door Business Angel Netwerken Nederland (BANN) en is gratis te downloaden via de volgende link. Leer alvast van; Hans Bertram, Michiel Muller, Jan Verkooijen en Mark Hillen.

 

 

 

 

Geïnteresseerd om lid te worden?

Bel me terug